Overzicht aanpassingen in KringloopWijzer 2018

Nieuws

Overzicht aanpassingen in KringloopWijzer 2018

Gepubliceerd op
17 december 2018

In de KringloopWijzer versie 2018 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2017. De belangrijkste wijzigingen is de mogelijkheid om de ganzenschade toe te voegen. Ook heeft er een correctie plaatsgevonden op de ammoniakemissie op bruto excretie. Daarnaast is het gewicht van een koe verhoogd van 600 naar 650 kilogram. Deze aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

Op de factsheet KringloopWijzer is overzichtelijk weergeven welke aanpassingen er zijn gedaan om de KringloopWijzer verder te optimaliseren. Zo kan je vanaf 2018 de ganzenschade opgeven. Deze schade moet wel gebaseerd zijn op een officieel schaderapport. Dit kan zowel voor natuurgrasland als productiegrasland worden opgegeven.

Vanaf 2018 wordt de ammoniakemissie nu bedrijfsspecifiek berekend door uit te gaan van rantsoen, hoeveelheid ruw eiwit en de verteringscoëfficiënt van het eiwit. Bij het berekenen van de netto excretie van stikstof in de mest wordt de bruto excretie dus niet langer verminderd met een standaardwaarde.

Een andere belangrijke wijziging is het gewicht van een volwassen koe. Deze is verhoogd van 600 naar 650 kilogram. Dit betekent dat de voeropname hoger is geworden.

Nog meer aanpassingen voor 2018

  • Per 2018 is er onderscheid gemaakt in een gangbare en een biologische bedrijfsvoering. Bij de biologische bedrijven wordt bijvoorbeeld gerekend met andere forfaitaire excretienormen voor vee.
  • Verder is de keuzelijst voor verschillende staltypen uitgebreid.
  • De afvoer van dieren is gesplitst in dood en levend.
  • Vanaf 2018 is de categorie beheersgrasland gewijzigd in natuurgrasland.
  • Ook kan er nu in de KringloopWijzer naast het scheiden van graasdieren drijfmest ook mestscheiding van staldieren drijfmest ingevoerd worden.
  • Nieuw is de mogelijkheid om de afvoer van kunstmest in te voeren.
  • Daarnaast bevat de KringloopWijzer een aantal extra vragen over het energieverbruik in het kader van de klimaatmodule.

Tot slot zijn er een aantal namen van voercodes veranderd om verwarring met Feedprint te voorkomen en zijn een aantal voerproducten toegevoegd. Ook is er een aanpassing gedaan bij het strooisel en kan nu het soort strooisel worden aangegeven.

Check nu mestgegevens

Afgelopen periode zijn in de Centrale Database van de KringloopWijzer de organische mestgegevens ingelezen vanuit RVO. Met terugwerkende kracht zijn de organische mestgegevens vanaf 1 januari 2018 bij de deelnemende bedrijven vervangen. Mist u mesttransporten? Klik hier voor meer informatie over mestgegevens in de KringloopWijzer.